Boeken
Nieuw boek van Sarah Sladek: Knowing Y
Knowing Y: engage the next generation now ǀ Sarah Sladek. NIEUW
Nieuw boek: Voorzitter!
Handboek zonder hamer ǀ Gerdi Verbeet en Alexander Rinnooij Kan.
Nieuw boek: Succesvol verenigingsmanagement in 5 stappen
Een praktische handleiding voor professionals en vrijwilligers actief in het verenigingsleven. Luc Ardies
The Art of Membership
How to Attract, Retain and Cement Member Loyalty ׀ Sheri Jacobs
Road to relevance
5 Strategies for Competitive Associations| Harrison Coerver en Mary Byers
The end of membership as we know it
The End of Membership as We Know It: Building the Fortune-Flipping, Must-Have Association of the Next Century | Sarah Sladek
Architectuur van verenigingen
Bouwstenen voor organisatieontwikkeling | Frans Huizenga en Peter Tack
Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep
Nationaal Register
Branchebestuur in perspectief
Branchebestuur in perspectief. Inzicht in de praktijk van 18 branchebestuurders│onder redactie van Paul Raasveld
Ondernemend besturen met ondernemers
Ondernemend besturen met ondernemers. De vereniging sturen met lef│ Rob Thijsse
Samenwerkende brancheorganisaties
Samenwerkende brancheorganisaties. Kies de sterkste strategie │ dr.mr. Tim van der Rijken
Race for relevance
5 radical changes for associations| Harrison Coerver en Mary Byers
Maatschappelijke brancheorganisaties
Ondernemen in waarden | Dedan P.J. Schmidt, Lieke van der Meeren en Frank A. Beemer
Branchebrede kwaliteit
Beweging brengen in het kwaliteitsbeeld van branches, sectoren en beroepsverenigingen| Peter Noordhoek
De zeven bronnen van arbeidsvreugde
Methode voor werken met plezier en goed presteren | Kees Kouwenhoven
Koorddansers in de polder
Koorddansers in de polder | Paul Valk en Giel Schikhof
Dienstverlenende brancheorganisaties
Verdienen, verbinden of versterken | Dedan Schmidt, Martin Schulz en Niels Kastelein
Nieuws
Productnieuws